Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Publikacje i foldery

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacje o dostępnych w sprzedaży publikacjach - tel. (+48) 42 683 92 96

Plan wydawniczy US Łódź


Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data publikacji
1 Publikacja 20 lat województwa łódzkiego 14.06.2019
2 Publikacja A ja lubię... statystykę 04.04.2016
3 Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 24.03.2014
4 Publikacja Atlas statystyczny województwa łódzkiego 13.08.2018
5 Publikacja Budownictwo i gospodarka mieszkaniowa w województwie łódzkim w latach 2012 -2017 31.10.2018
6 Publikacja Budownictwo mieszkaniowe w województwie łódzkim w latach 2000 - 2007 31.10.2008
7 Publikacja Budownictwo w województwie łódzkim w latach 2005-2011 22.11.2012
8 Publikacja Budynki i wyposażenie techniczne gospodarstw rolnych w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002 03.11.2003
9 Publikacja Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w 2013 r. 30.09.2014
10 Publikacja Cele produkcji w gospodarstwach rolnych w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002 14.06.2004
11 Publikacja Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. w województwie łódzkim 28.10.2014
12 Publikacja Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie łódzkim - Powszechny Spis Rolny 2010 05.12.2012
13 Publikacja Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim w latach 2011-2012 14.03.2014
14 Publikacja Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w latach 2008-2010 30.03.2012
15 Publikacja Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2018 r. 14.02.2020
16 Publikacja Edukacja i wychowanie w województwie łódzkim w roku szkolnym 2008/2009 16.11.2009
17 Publikacja Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie łódzkim. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 07.07.2014
18 Publikacja Infrastruktura komunalna w województwie łódzkim w latach 2014-2018 07.02.2020
19 Publikacja Kapitał ludzki w województwie łódzkim w latach 2005 - 2008 25.05.2010
20 Publikacja Kultura fizyczna w województwie łódzkim w latach 2010 - 2016 30.04.2018
21 Publikacja Leśnictwo w województwie łódzkim w latach 2001-2005 29.11.2006
22 Publikacja Ludność i gospodarstwa domowe w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkań 2011 29.08.2014
23 Publikacja Ludność i gospodarstwa domowe związane z rolnictwem w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002 12.04.2004
24 Publikacja Ludność Łodzi i innych wielkich miast w Polsce w latach 1984-2006 27.12.2007
25 Publikacja Ludność na rynku pracy w województwie łódzkim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 25.03.2024
26 Publikacja Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie łódzkim w 2018 r. 10.06.2019
27 Publikacja Ludność w województwie łódzkim. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 19.12.2013
28 Publikacja Łódzki Obszar Metropolitalny w latach 2016-2020 12.04.2022
29 Publikacja Łódź w liczbach 2023 20.12.2023
30 Publikacja Łódź wczoraj i dziś 07.11.2018
31 Publikacja Miasta w województwie łódzkim w latach 2000 - 2007 25.03.2009
32 Publikacja Mieszkania w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechyny Ludności i Mieszkań 2011 10.03.2014
33 Publikacja Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności województwa łódzkiego. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 08.10.2014
34 Publikacja Nauka i technika w województwie łódzkim w latach 2004 - 2006 20.12.2007
35 Publikacja Nauka, technika i innowacyjność w województwie łódzkim w latach 2017-2019 31.03.2021
36 Publikacja Niepełnosprawni w województwie łódzkim 30.05.2014
37 Publikacja NSP 2021 - Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie łódzkim 31.01.2024
38 Publikacja Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie łódzkim w latach 2014-2017 28.12.2018
39 Publikacja Opieka nad dzieckiem i rodziną w województwie łódzkim w latach 2015-2020 15.12.2021
40 Publikacja Osoby niepełnosprawne w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 07.07.2004
41 Publikacja Oświata i wychowanie w województwie łódzkim w latach szkolnych 2009/10 - 2011/12 29.10.2013
42 Publikacja Perspektywy demograficzne województwa łódzkiego do 2030 r. 21.07.2005
43 Publikacja Polska - wybrane dane statystyczne w 2010 r. - publikacja w języku Braillea 15.03.2012
44 Publikacja Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw przemysłowych w województwie łódzkim w latach 2000-2003 02.12.2005
45 Publikacja Potencjał społeczno - ekonomiczny powiatów w województwie łódzkim w latach 2002 - 2007 27.11.2008
46 Publikacja Powiaty i gminy województwa łódzkiego sytaucja społeczno-gospodarcza w okresie programowania 2007 - 2013 03.06.2015
47 Publikacja Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie łódzkim w 2020 r. 30.11.2022
48 Publikacja Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989 - 2007 05.11.2008
49 Publikacja Przemiany demograficzne w województwie łódzkim w latach 2000 - 2007 27.11.2008
50 Publikacja Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego 2024 29.04.2024
51 Publikacja Raport z wyników spisów powszechnych - województwo łódzkie. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002. Powszechny Spis Rolny 2002 15.07.2003
52 Publikacja Raport z wyników w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 06.12.2012
53 Publikacja Raport z wyników województwa łódzkiego - Powszechny Spis Rolny 2010 29.07.2011
54 Publikacja Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2023 29.12.2023
55 Publikacja Rodziny w województwie łódzkim w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 27.06.2024
56 Publikacja Rolnictwo w województwie łódzkim w 2019 r. 31.07.2020
57 Publikacja Rozwój miast województwa łódzkiego w latach 2014-2018. 29.11.2019
58 Publikacja Rynek pracy w województwie łódzkim w latach 2016 - 2019 31.12.2020
59 Publikacja Rynek wewnętrzny w województwie łódzkim w latach 2000-2005 27.10.2006
60 Publikacja Stan zdrowia ludności w województwie łódzkim w 2004 r. 04.07.2007
61 Publikacja Statystyczny obraz potencjału rozwojowego województwa łódzkiego w latach 2010 - 2016 06.12.2018
62 Publikacja Statystyka Łodzi 2022 30.12.2022
63 Publikacja Statystyka w pigułce. Województwo łódzkie 2020 30.09.2020
64 Publikacja Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie łódzkim w październiku w latach 2006 - 2008 29.12.2009
65 Publikacja Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002 12.04.2004
66 Publikacja Środki trwałe i działalność inwestycyjna w województwie łódzkim w latach 2007-2009 25.02.2011
67 Publikacja Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002 15.09.2003
68 Publikacja Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 04.06.2004
69 Publikacja Warunki mieszkaniowe ludności Łodzi w 2002 r. 29.05.2006
70 Publikacja Warunki mieszkaniowe w województwie łódzkim w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 27.06.2024
71 Publikacja Warunki życia ludności w województwie łódzkim. Edycja 2024 17.07.2024
72 Publikacja Warunki życia ludności w województwie łódzkim w 2017 r. 10.05.2019
73 Publikacja Województwo Łódzkie 2019 - podregiony, powiaty, gminy 31.12.2019
74 Publikacja Województwo łódzkie w liczbach 2023 20.12.2023
75 Publikacja Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002 02.02.2004
76 Publikacja Zamieszkane budynki w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechyny Ludności i Mieszkań 2011 17.02.2014
Do góry