Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w 2013 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 30.09.2014
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Publikacja „Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w 2013 r.” zawiera informacje o dochodach i wydatkach gmin, powiatów i miast na prawach powiatu, a także samorządu województwa.
Opracowanie składa się z trzech części, tj. uwag metodycznych, syntezy wyników badań i tablic statystycznych. W uwagach ogólnych zamieszczono wykaz ważniejszych aktów prawnych dotyczących gospodarki budżetowej oraz opis struktury dochodów i wydatków poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Opis sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w 2013 r. stanowi syntezę wyników badań.
Uzupełnieniem opracowania jest rozbudowana część tabelaryczna zawierająca tablice przeglądowe z ważniejszymi danymi dla województwa, prezentujące dane od 2006 r., oraz tablice zawierające dane o wielkości i strukturze dochodów i wydatków jednostek samorządowych według rodzajów i według działów oraz o wyniku finansowym w 2013 r.

Do góry