Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ludność w województwie łódzkim. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 19.12.2013
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Przekazuję Państwu opracowanie z cyklu prezentującego wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, przeprowadzonego w dniach 1 kwietnia – 30 czerwca 2011 r.
Niniejsza publikacja charakteryzuje sytuację demograficzną w województwie łódzkim, tj. stan i strukturę ludności według płci i wieku, stanu cywilnego prawnego oraz faktycznego, a także według poziomu i kierunków wykształcenia. Ponadto zamieszczono w niej wybrane informacje o obywatelstwie, identyfikacji narodowo-etnicznej i wyznaniowej mieszkańców, o osobach przebywających w obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz osobach bezdomnych.
Opracowanie składa się z części analitycznej, stanowiącej syntezę prezentowanych w publikacji danych, wzbogaconej prezentacją graficzną w postaci map i wykresów oraz obszernego aneksu tabelarycznego. Aneks podzielony został na trzy części, z których pierwsza zawiera tablice przeglądowe – porównujące wyniki dwóch kolejnych spisów zagregowane na poziomie województwa, druga to tablice wynikowe – prezentujące dane z NSP 2011 w ujęciu przestrzennym, trzecia zaś to tablice precyzji – zawierające wskaźniki precyzji estymacji danych uzyskanych w badaniu reprezentacyjnym, wyniki którego zostały uogólnione na podstawie przebadanej próby. Całość poprzedzają uwagi ogólne oraz szczegółowy opis zastosowanej metodologii.

Przekroje: miasta, wieś, podregiony, wybrane podstawowe informacje dla powiatów (w tym miast na prawach powiatu)
Do góry