Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Cele produkcji w gospodarstwach rolnych w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 14.06.2004
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Publikacja jest kolejną z serii wydawnictw prezentujących wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego 2002 dla obszaru województwa łódzkiego.
Wyniki zawarte w tym opracowaniu umożliwiają dokonanie charakterystyki poszczególnych grup gospodarstw rolnych pod kątem celu prowadzonej przez nie produkcji rolniczej.
Publikacja składa się z uwag metodycznych, komentarza analitycznego oraz części tabelarycznej. W uwagach metodycznych omówiono podstawowe zasady, definicje i pojęcia obowiązujące w PSR 2002. W komentarzu analitycznym przedstawiono charakterystykę gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą z podziałem gospodarstw na produkujące wyłącznie na własne potrzeby, głównie na własne potrzeby oraz głównie na rynek. Część tabelaryczna zawiera szeroki zestaw informacji opisujących gospodarstwa rolne według kryterium użytków rolnych, jakości gleb, skali upraw, skali chowu zwierząt gospodarskich oraz wartości produkcji rolniczej sprzedanej.

Do góry