Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Powiaty i gminy województwa łódzkiego sytaucja społeczno-gospodarcza w okresie programowania 2007 - 2013

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 03.06.2015
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Urząd Statystyczny w Łodzi przekazuje Państwu opracowanie prezentujące zmiany, które zaszły w województwie łódzkim w okresie programowania 2007-2013. Celem publikacji jest również zobrazowanie, w świetle dostępnych danych statystycznych, zróżnicowania powiatów i gmin województwa pod względem dostępności komunikacyjnej, stanu środowiska, rozwoju innowacyjnej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego, warunków do rozwoju zasobów ludzkich, a także odnowy obszarów miejskich.
Zakres tematyczny opracowania wynika bezpośrednio z sześciu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś VII Pomoc Techniczna nie została ujęta w niniejszym opracowaniu, ze względu na brak bezpośredniego przełożenia na informacje pochodzące z resortu statystyki.
Niniejsza publikacja została podzielona na dwie zasadnicze części. W pierwszej z nich przedstawiono główne założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zagadnienia te stanowią bazę tematyczną dla danych statystycznych, będących przedmiotem analizy przeprowadzonej w drugiej części opracowania. Układ rozdziału nawiązuje bezpośrednio do celów operacyjnych wyodrębnionych w ramach poszczególnych osi priorytetowych. Obszary, dla których w chwili obecnej statystyka publiczna nie dysponuje odpowiednimi miarami, nie podlegały przedmiotowej analizie. W celu zwiększenia przejrzystości, tablice z danymi dla powiatów i gmin prezentowane są na końcu każdego z obszarów tematycznych.
Zgodnie z kierunkami rozwoju określonymi przez RPO WŁ, województwo łódzkie powinno zmierzać do poprawy konkurencyjności gospodarczej, promowania zrównoważonego rozwoju regionu oraz zapewnienia większej spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej. Ujęty w prezentowanym opracowaniu zestaw informacji może być pomocny przy monitorowaniu realizacji regionalnej polityki rozwoju.
 

Do góry