Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Publikacje i foldery

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacje o dostępnych w sprzedaży publikacjach - tel. (+48) 42 683 92 96

Plan wydawniczy US Łódź


Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data publikacji
1 Publikacja 20 lat województwa łódzkiego 14.06.2019
2 Publikacja A ja lubię... statystykę 04.04.2016
3 Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 24.03.2014
4 Publikacja Atlas statystyczny województwa łódzkiego 13.08.2018
5 Publikacja Budownictwo i gospodarka mieszkaniowa w województwie łódzkim w latach 2012 -2017 31.10.2018
6 Publikacja Budownictwo mieszkaniowe w województwie łódzkim w latach 2000 - 2007 31.10.2008
7 Publikacja Budownictwo w województwie łódzkim w latach 2005-2011 22.11.2012
8 Publikacja Budynki i wyposażenie techniczne gospodarstw rolnych w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002 03.11.2003
9 Publikacja Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w 2013 r. 30.09.2014
10 Publikacja Cele produkcji w gospodarstwach rolnych w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002 14.06.2004
11 Publikacja Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. w województwie łódzkim 28.10.2014
12 Publikacja Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie łódzkim - Powszechny Spis Rolny 2010 05.12.2012
13 Publikacja Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim w latach 2011-2012 14.03.2014
14 Publikacja Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w latach 2008-2010 30.03.2012
15 Publikacja Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2018 r. 14.02.2020
16 Publikacja Edukacja i wychowanie w województwie łódzkim w roku szkolnym 2008/2009 16.11.2009
17 Publikacja Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie łódzkim. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 07.07.2014
18 Publikacja Infrastruktura komunalna w województwie łódzkim w latach 2014-2018 07.02.2020
19 Publikacja Kapitał ludzki w województwie łódzkim w latach 2005 - 2008 25.05.2010
20 Publikacja Kultura fizyczna w województwie łódzkim w latach 2010 - 2016 30.04.2018
21 Publikacja Leśnictwo w województwie łódzkim w latach 2001-2005 29.11.2006
22 Publikacja Ludność i gospodarstwa domowe w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkań 2011 29.08.2014
23 Publikacja Ludność i gospodarstwa domowe związane z rolnictwem w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002 12.04.2004
24 Publikacja Ludność Łodzi i innych wielkich miast w Polsce w latach 1984-2006 27.12.2007
25 Publikacja Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie łódzkim w 2018 r. 10.06.2019
26 Publikacja Ludność w województwie łódzkim. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 19.12.2013
27 Publikacja Łódzki Obszar Metropolitalny w latach 2016-2020 12.04.2022
28 Publikacja Łódź w liczbach 2023 20.12.2023
29 Publikacja Łódź wczoraj i dziś 07.11.2018
30 Publikacja Miasta w województwie łódzkim w latach 2000 - 2007 25.03.2009
31 Publikacja Mieszkania w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechyny Ludności i Mieszkań 2011 10.03.2014
32 Publikacja Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności województwa łódzkiego. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 08.10.2014
33 Publikacja Nauka i technika w województwie łódzkim w latach 2004 - 2006 20.12.2007
34 Publikacja Nauka, technika i innowacyjność w województwie łódzkim w latach 2017-2019 31.03.2021
35 Publikacja Niepełnosprawni w województwie łódzkim 30.05.2014
36 Publikacja NSP 2021 - Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie łódzkim 31.01.2024
37 Publikacja Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie łódzkim w latach 2014-2017 28.12.2018
38 Publikacja Opieka nad dzieckiem i rodziną w województwie łódzkim w latach 2015-2020 15.12.2021
39 Publikacja Osoby niepełnosprawne w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 07.07.2004
40 Publikacja Oświata i wychowanie w województwie łódzkim w latach szkolnych 2009/10 - 2011/12 29.10.2013
41 Publikacja Perspektywy demograficzne województwa łódzkiego do 2030 r. 21.07.2005
42 Publikacja Polska - wybrane dane statystyczne w 2010 r. - publikacja w języku Braillea 15.03.2012
43 Publikacja Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw przemysłowych w województwie łódzkim w latach 2000-2003 02.12.2005
44 Publikacja Potencjał społeczno - ekonomiczny powiatów w województwie łódzkim w latach 2002 - 2007 27.11.2008
45 Publikacja Powiaty i gminy województwa łódzkiego sytaucja społeczno-gospodarcza w okresie programowania 2007 - 2013 03.06.2015
46 Publikacja Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie łódzkim w 2020 r. 30.11.2022
47 Publikacja Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989 - 2007 05.11.2008
48 Publikacja Przemiany demograficzne w województwie łódzkim w latach 2000 - 2007 27.11.2008
49 Publikacja Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego 2023 28.04.2023
50 Publikacja Raport z wyników spisów powszechnych - województwo łódzkie. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002. Powszechny Spis Rolny 2002 15.07.2003
51 Publikacja Raport z wyników w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 06.12.2012
52 Publikacja Raport z wyników województwa łódzkiego - Powszechny Spis Rolny 2010 29.07.2011
53 Publikacja Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2023 29.12.2023
54 Publikacja Rolnictwo w województwie łódzkim w 2019 r. 31.07.2020
55 Publikacja Rozwój miast województwa łódzkiego w latach 2014-2018. 29.11.2019
56 Publikacja Rynek pracy w województwie łódzkim w latach 2016 - 2019 31.12.2020
57 Publikacja Rynek wewnętrzny w województwie łódzkim w latach 2000-2005 27.10.2006
58 Publikacja Stan zdrowia ludnośći w województwie łódzkim w 2004 r. 04.07.2007
59 Publikacja Statystyczny obraz potencjału rozwojowego województwa łódzkiego w latach 2010 - 2016 06.12.2018
60 Publikacja Statystyka Łodzi 2022 30.12.2022
61 Publikacja Statystyka w pigułce. Województwo łódzkie 2020 30.09.2020
62 Publikacja Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie łódzkim w październiku w latach 2006 - 2008 29.12.2009
63 Publikacja Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002 12.04.2004
64 Publikacja Środki trwałe i działalność inwestycyjna w województwie łódzkim w latach 2007-2009 25.02.2011
65 Publikacja Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002 15.09.2003
66 Publikacja Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 04.06.2004
67 Publikacja Warunki mieszkaniowe ludności Łodzi w 2002 r. 29.05.2006
68 Publikacja Warunki życia ludności w województwie łódzkim. Edycja 2023 17.07.2023
69 Publikacja Warunki życia ludności w województwie łódzkim w 2017 r. 10.05.2019
70 Publikacja Województwo Łódzkie 2019 - podregiony, powiaty, gminy 31.12.2019
71 Publikacja Województwo łódzkie w liczbach 2023 20.12.2023
72 Publikacja Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2002 02.02.2004
73 Publikacja Zamieszkane budynki w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechyny Ludności i Mieszkań 2011 17.02.2014
Do góry