Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2016 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.