Koniunktura gospodarcza w lutym 2021 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.