Koniunktura gospodarcza w styczniu 2020 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.