Koniunktura gospodarcza w maju 2015 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.