Koniunktura gospodarcza w październiku 2018 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.