Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2019 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.