Koniunktura gospodarcza w grudniu 2022 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.