15 kwietnia 2015 r. w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbył się finał V edycji konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych - „STATYSTYKA W KARIERZE”, który zorganizowano we współpracy Urzędu Statystycznego w Łodzi z ŁCDNiKP.

Corocznym celem konkursu jest aktywizowanie uczniów gimnazjów do świadomego planowania dalszej ścieżki kształcenia - rozpoznawanie potrzeb rynku pracy, kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów oraz kształcenie umiejętności pracy w grupie. Młodzież, która zakwalifikowała się do II etapu konkursu, rozwiązywała zadania matematyczno-statystyczne oparte o dane statystyczne dotyczące lokalnego rynku pracy.

W komisji konkursowej zasiedli przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

II etap konkursu - rozwiązywanie zadań

Uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbyło się 27 maja br. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród

Spotkanie poprowadzili przedstawiciele organizatorów i realizatorów konkursu z  Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz ŁCDNiKP .

Uroczystość uatrakcyjniły prezentacje multimedialne przygotowane przez laureatów konkursu, które podsumowywały wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczniów klas III gimnazjów –„Wybór dalszej ścieżki kształcenia” – będącego przedmiotem zadań konkursowych.

Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania szerszemu gronu odbiorców efektów zakończonego w 2014 roku projektu SISP-2 -  systemu informacji skierowującej do baz informacyjnych statystyki publicznej oraz Nowego Informatorium Statystycznego i Sali Szkoleniowej.

Nowe Informatorium Statystyczne

Nowe Informatorium Statystyczne - projekt SISP-2

Nowe Informatorium Statystyczne


Nowa Sala Szkoleniowa

Nowa Sala Szkoleniowa

Nowa Sala Szkoleniowa