Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Warunki życia ludności w województwie łódzkim w 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 07.05.2018
Częstotliwość wydania: Roczna

"Warunki życia ludności w województwie łódzkim w 2016 r." to publikacja składająca się z sześciu części. Synteza, stanowiąca pierwszą część, zawiera opis głównych wniosków płynących z analizy przedstawionej w dalszej części opracowania, ze wskazaniem zmian w stosunku do 2015 r. W części drugiej zamieszczono analizę wskaźników cząstkowych dla poszczególnych grup zmiennych
i wskaźnika syntetycznego, poprzedzoną opisem zmiennych przyjętych do analizy oraz opisem zastosowanej metody konstrukcji wskaźnika syntetycznego. Wyniki analizy przedstawiono również
na wykresach i kartogramach. W trzeciej części publikacji zaprezentowano podstawowe tendencje zmian warunków życia mieszkańców, jakie zaszły w województwie łódzkim w ciągu roku.
Czwarta część zawiera wybrane dane z tego obszaru dla województwa łódzkiego w latach 2010-2016. Piąta część obejmuje tabelaryczne zestawienie wskaźników, zaprezentowanych w przekroju województw, na tle 2015 r. Ostatnia, szósta część zawiera uwagi metodyczne precyzujące zastosowane pojęcia i wskaźniki.

Przekroje: województwo, wybrane dane według podregionów i powiatów
Do góry