Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Warunki życia ludności w województwie łódzkim w 2012 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 07.05.2014
Częstotliwość wydania: Roczna

Publikacja „Warunki życia ludności w województwie łódzkim w 2012 r.”, opracowywana corocznie, przedstawia kształtowanie się zmiennych charakteryzujących różne obszary społeczno-gospodarcze w regionie. Celem publikacji jest wskazanie miejsca województwa łódzkiego wśród innych województw według wybranych wskaźników charakteryzujących warunki życia mieszkańców.
Opracowanie, wzorem lat poprzednich, składa się z czterech części. Pierwsza zawiera uwagi metodyczne precyzujące pojęcia i wskaźniki wykorzystane w publikacji. W części drugiej zamieszczono analizę wskaźników cząstkowych dla poszczególnych grup zmiennych i wskaźnika syntetycznego poprzedzoną opisem zmiennych przyjętych do analizy oraz opisem zastosowanej metody konstrukcji wskaźnika syntetycznego. Wyniki analizy przedstawiono również na wykresach oraz kartogramach. W trzeciej części publikacji zaprezentowano wybrane dane dla województwa łódzkiego w latach 2010-2012. Czwarta część zawiera natomiast tabelaryczne zestawienie wskaźników z analizowanych dziedzin zaprezentowanych w przekroju województw w porównaniu z 2011 r.

Przekroje: województwo, wybrane dane według podregionów i powiatów
Do góry