Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Warunki życia ludności w województwie łódzkim w 2011 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 19.04.2013
Częstotliwość wydania: Roczna

Publikacja „Warunki życia ludności w województwie łódzkim w 2011 r.” jest opracowaniem cyklicznym przedstawiającym kształtowanie się zmiennych charakteryzujących różne obszary społeczno-gospodarcze w regionie. Celem publikacji jest wskazanie miejsca województwa łódzkiego wśród innych województw z punktu widzenia wybranych wskaźników charakteryzujących warunki życia mieszkańców.
Pod względem budowy publikacja nie różni się znacząco od poprzednich edycji. Opracowanie składa się z czterech części. Pierwsza zawiera uwagi metodyczne precyzujące pojęcia i wskaźniki wykorzystane w publikacji. W części drugiej zamieszczono opis zmiennych przyjętych do analizy, opis zastosowanej metody konstrukcji wskaźnika syntetycznego oraz analizę wskaźników cząstkowych dla poszczególnych grup zmiennych i wskaźnika syntetycznego. Województwom nadano lokaty pod względem poziomu wskaźników. Wyniki analizy przedstawiono również na wykresach oraz kartogramach. W trzeciej części publikacji zaprezentowano wybrane dane dla województwa łódzkiego w latach 2010-2011. Czwarta część publikacji zawiera tabelaryczne zestawienie wskaźników z analizowanych dziedzin zaprezentowanych w przekroju województw w porównaniu z 2010 r.
Podstawowymi źródłami danych wykorzystanych w publikacji są: badanie budżetów gospodarstw domowych, badanie aktywności ekonomicznej ludności, wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 oraz inne badania cykliczne prowadzone przez GUS.

Przekroje: województwo, wybrane dane według podregionów i powiatów
Do góry