Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Warunki życia ludności w województwie łódzkim w 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 09.05.2016
Częstotliwość wydania: Roczna

Publikacja „Warunki życia ludności w województwie łódzkim w 2014 r.”, przedstawia wybrane obszary społeczno-gospodarcze w regionie, opisane szeregiem wskaźników. Celem opracowywanej corocznie publikacji jest wskazanie miejsca województwa łódzkiego wśród innych województw pod względem dobranych zmiennych charakteryzujących różnorodne aspekty warunków życia mieszkańców.

Opracowanie składa się z pięciu części. Pierwsza zawiera uwagi metodyczne precyzujące pojęcia i wskaźniki wykorzystane w publikacji. W części drugiej zamieszczono analizę wskaźników cząstkowych dla poszczególnych grup zmiennych i wskaźnika syntetycznego, poprzedzoną opisem zmiennych przyjętych do analizy oraz opisem zastosowanej metody konstrukcji wskaźnika syntetycznego. Wyniki analizy przedstawiono również na wykresach oraz kartogramach. W trzeciej części publikacji zaprezentowano podstawowe tendencje zmian, jakie zaszły w województwie łódzkim w ciągu roku. Czwarta część zawiera wybrane dane dla województwa łódzkiego w latach 2010-2014. Ostatnia, piąta część, obejmuje tabelaryczne zestawienie wskaźników z analizowanych dziedzin, zaprezentowanych w przekroju województw, na tle roku 2013.
 

Przekroje: województwo, wybrane dane według podregionów i powiatów
Do góry