Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rolnictwo w województwie łódzkim w 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.07.2018
Częstotliwość wydania: Roczna

Publikacja Rolnictwo w województwie łódzkim w 2017 r. jest kolejną edycją corocznego opracowania z zakresu statystyki rolnictwa, zawierającego podstawowe informacje o wynikach produkcji rolniczej. Źródłem danych statystycznych, zawartych w niniejszym opracowaniu, są uogólnione wyniki badań reprezentacyjnych w gospodarstwach indywidualnych, szacunki i oceny rzeczoznawców, a także sprawozdawczość statystyczna z zakresu produkcji i skupu produktów rolnych. Ponadto, w celu zobrazowania dynamiki zmian cen produktów rolnych uzyskiwanych przez rolników na targowiskach, wykorzystano dane z miesięcznego notowania cen, prowadzonego przez ankieterów statystycznych.
Publikacja składa się z syntezy i części tabelarycznej, w której zaprezentowano wyniki produkcyjne rolnictwa w 2017 r. z wyszczególnieniem danych dla gospodarstw indywidualnych. Ponadto w opracowaniu zamieszczono uwagi metodologiczne, zawierające podstawowe definicje stosowanych pojęć oraz zasady grupowania danych.
Przyjęta w opracowaniu terminologia, zastosowane klasyfikacje i grupowania danych, umożliwiają ich wykorzystanie do porównań z danymi ogólnokrajowymi i innymi województwami.
W syntezie i części tabelarycznej zawarto dane w podziale na następujące bloki tematyczne:

  • charakterystyka czynników produkcji,
  • użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów,
  • produkcja roślinna,
  • produkcja zwierzęca,
  • skup i ceny produktów rolnych.

Dla zilustrowania przemian w produkcji rolniczej w regionie, informacje zaprezentowano na tle roku poprzedniego oraz średnich z lat 2011-2015.

Do góry