Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego 2020

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.05.2020
Częstotliwość wydania: Roczna

„Raport o sytuacji społeczno–gospodarczej województwa łódzkiego 2020” należy do serii regionalnych opracowań analitycznych i prezentuje dane statystyczne dotyczące istotnych zjawisk społecznych i gospodarczych w regionie. Obecna edycja została rozszerzona i układem tematycznym odpowiada wyzwaniom zawartym w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

Podstawę publikacji stanowi część analityczna, będąca charakterystyką procesów zachodzących na terenie województwa łódzkiego w 2019 r. oraz w latach wcześniejszych, w oparciu o najnowsze dane statystyki publicznej.

Zamieszczone w opracowaniu informacje, opatrzone komentarzem analitycznym oraz ilustracją graficzną w postaci map i wykresów, prezentują takie obszary jak: stan i ochrona środowiska, kapitał ludzki, jakość życia mieszkańców, gospodarka (w tym m.in. PKB, produkcja i usługi, koniunktura gospodarcza) oraz finanse publiczne. W celu uchwycenia zachodzących w regionie zmian, zagadnienia zaprezentowano w ujęciu dynamicznym od 2010 r. oraz w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.

Obszerną analizę uzupełniają grafiki porównujące łódzkie do pozostałych województw oraz tablice przeglądowe prezentujące województwo na tle kraju, a także wybrane dane dla województwa łódzkiego oraz stolicy województwa na przestrzeni lat 2010–2019.

Do góry