Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą:

  • z kwartalnego sprawozdania B-07 dotyczącego budynków mieszkalnych i mieszkań w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania,
  • z miesięcznego sprawozdania B-06 – meldunek o budownictwie mieszkaniowym,
  • z kwartalnego sprawozdania B-05 – o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych.