W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, z czego 75,1% stanowiły budynki mieszkalne. Spośród 4,6 tys. budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 96,6% (4,4 tys.) powstało w ramach budownictwa indywidualnego. Liczba budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania była ponad 2-krotnie wyższa na wsi niż w miastach. W miastach województwa łódzkiego oddano 1,5 tys. budynków mieszkalnych, z czego 398 w Łodzi, natomiast na terenach wiejskich – 3,1 tys. budynków.