W 2014 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, z czego 70,9% stanowiły budynki mieszkalne. Spośród 4,5 tys. budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 96,2% (4,3 tys.) powstało w ramach budownictwa indywidualnego. Liczba budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania na wsi była ponad 2-krotnie wyższa niż w miastach. W miastach województwa łódzkiego oddano 1,4 tys. budynków mieszkalnych, z czego 453 w Łodzi, natomiast na terenach wiejskich – 3,0 tys. budynków.