W dniach 13-14 marca br., w centrum wystawienniczym przy Al. Politechniki w Łodzi, odbyły się XVII Łódzkie Targi Edukacyjne zorganizowane przez Międzynarodowe Targi Łódzkie, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Wydarzenie to jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć wystawienniczych w naszym regionie i stało się wizytówką branży oświatowej całego kraju.

W ramach współpracy, Urząd Statystyczny w Łodzi zaprezentował się wraz z Partnerami: Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości, Izbą Rzemieślniczą w Łodzi, Agencją Analiz An-Stat oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy, na wspólnym stoisku .Tegoroczna ekspozycja Urzędu Statystycznego, wzorem lat ubiegłych, przygotowana przez Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych, zaopatrzona była w publikacje statystyczne (roczniki, opracowania statystyczne, wydawnictwa okolicznościowe) oraz ofertę edukacyjną Urzędu. Targi Edukacyjne umożliwiły promocję prowadzonej od lat przez Urząd nieodpłatnej akcji „Edukacja statystyczna dzieci i młodzieży”.

Oferta edukacyjna oraz zaprezentowane publikacje Urzędu, podobnie jak w trakcie poprzednich edycji Targów Edukacyjnych, wzbudzały zainteresowanie zarówno uczniów, nauczycieli jak i pozostałych zwiedzających.