Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wydarzenia z cyklu "Bazy i banki danych" na Wydziale Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.02.2018

Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL)

Tytuł: Zasoby i funkcjonalności Banku Danych Lokalnych GUS (BDL)

Termin: 20.03.2018 r., 10.04.2018 r., 08.05.2018 r.

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Prowadzący: Anna Luchowska, Monika Wastowska (Urząd Statystyczny w Łodzi)

Adresaci: Studenci i kadra naukowo-akademicka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej

Wymagania i korzyści: Poznanie od podstaw funkcjonalności i zasad korzystania z Banku Danych Lokalnych – największej w Polsce bazy danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. Nabycie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i generowania zestawień danych statystycznych na różnych poziomach szczegółowości.

Program:

1. Podstawowe informacje na temat BDL

• dostępność i zakres,

• układ jednostek statystycznych,

• metadane.

2. Omówienie grupowań danych

• danych według dziedzin,

• danych według jednostek terytorialnych.

3. Ćwiczenia praktyczne

• dane według dziedzin - wyszukiwanie danych, generowanie i zapisywanie tablic i wykresów,

• dane dla jednostki terytorialnej - wyszukiwanie danych, generowanie i zapisywanie tablic.

4. Omówienie Atlasu Regionów, modułu mapowego do przestrzennej wizualizacji wybranych danych Banku Danych Lokalnych w układach regionalnych i lokalnych, według dziedzin tematycznych.

Liczba uczestników: max.: 16 osób

Opłata: bezpłatne

Osoba do kontaktów: Katarzyna Łuczak (katarzyna.luczak@uni.lodz.pl)

PORTAL GEOSTATYSTYCZNY – narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych

Tytuł:  PORTAL GEOSTATYSTYCZNY –  narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych

Termin: 21.03.2018 r., 11.04.2018 r., 09.05.2018 r.

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Prowadzący: Monika Wastowska, Katarzyna Klimczak (Urząd Statystyczny w Łodzi)

Adresaci: Studenci i kadra naukowo-akademicka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej

Wymagania i korzyści: Nabycie umiejętności w posługiwaniu się funkcjami Portalu Geostatystycznego – aplikacji do prezentacji danych statystycznych w ujęciu przestrzennym (za pomocą kartogramów i kartodiagramów).

Program:

1. Podstawowe informacje na temat Portalu Geostatystycznego

• zakres i przeznaczenie,

• dostępność aplikacji,

• metody prezentacji kartograficznej stosowane do wizualizacji danych statystycznych w Portalu Geostatystycznym.

2. Funkcjonalność Portalu Geostatystycznego

• omówienie modułu „Prezentacje w siatkach kilometrowych”,

• omówienie modułu „Przeglądarka Danych Geostatstycznych”,

• omówienie narzędzi znajdujących się w oknie aplikacji.

3. Ćwiczenia praktyczne • wyszukiwanie oraz selekcja

• tworzenie kartogramów i kartodiagramów na podstawie danych dostępnych w Portalu Geostatytycznym oraz na podstawie danych własnych,

• przygotowywanie utworzonej wizualizacji do druku oraz generowanie raportów,

• realizacji zapytań o mikrodane dla dowolnie zdefiniowanego obszaru oraz w wybranym rejonie statystycznym.

Liczba uczestników: max.:  16 osób

Opłata: bezpłatne

Osoba do kontaktów: Katarzyna Łuczak (katarzyna.luczak@uni.lodz.pl)

System monitorowania rozwoju STRATEG

Tytuł: System monitorowania rozwoju STRATEG

Termin: 22.03.2018 r., 12.04.2018 r., 10.05.2018 r.

Miejsce realizacji szkolenia: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Prowadzący: Aneta Matysiak, Katarzyna Klimczak (Urząd Statystyczny w Łodzi)

Adresaci: Studenci i kadra naukowo-akademicka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej

Wymagania i korzyści: Warsztaty dostarczą wiedzy na temat zawartych w bazie STRATEG mierników kluczowych dla monitorowania polityki rozwoju; ponadto, rozwiną praktyczne umiejętności w zakresie generowania danych, które dotyczą wskaźników zawartych w dokumentach strategicznych.

Program:

1. Podstawowe informacje na temat systemu STRATEG

• dane statystyczne jako narzędzie monitorowania rozwoju,

• miejsce systemu wśród banków i baz danych GUS,

• strona główna bazy STRATEG: metadane i analizy, portret jednostek terytorialnych, układ danych według obszarów tematycznych oraz polityki spójności.

2. Zakres informacji systemu STRATEG – strategie i programy, widok tablicy statycznej na przykładzie wybranej strategii.

3. Omówienie funkcjonalności bazy

• różne opcje wyszukiwania wskaźników,

• praca z tablicą dynamiczną: zmiana jednostek terytorialnych, wymiarów, układu tablicy, podstawowe operacje,

• praca z wykresem: zmiana jednostek terytorialnych, wymiarów, podstawowe operacje, ustawienia kolorystyki, sortowanie, rodzaje wykresów,

• praca z mapą: ustawienia parametrów dla kartogramu i kartodiagramu,

• raport jako wynik pracy z tablicą, wykresem i mapą.

4. Ćwiczenia praktyczne – tworzenie zestawień z danymi statystycznymi, wykorzystanie narzędzi do wizualizacji danych w formie wykresów i map.

5. Podsumowanie.

Liczba uczestników: max.: 16 osób

Opłata: bezpłatne

Osoba do kontaktów: Katarzyna Łuczak (katarzyna.luczak@uni.lodz.pl)

Do góry