W dniach 20, 21 i 22 marca 2018 r., na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, pracownicy Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Łodzi poprowadzili szkolenia z cyklu Banki i Bazy Danych, zorganizowanego w ramach obchodów 100 rocznicy powołania Głównego Urzędu Statystycznego. Warsztaty poprzedził wygłoszony 9 marca (z okazji Dnia Statystyki Polskiej) wykład wprowadzający w tematykę systemu i baz danych statystyki publicznej w setną rocznicę GUS. Wykład rozpoczął całą serię warsztatów, które, w 3-dniowym cyklu, do końca roku jubileuszowego, odbywać się będą na Uczelni. W szkoleniach wzięli udział głównie studenci i kadra naukowo-akademicka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej. Pierwszego dnia warsztatów uczestnicy poznali od podstaw funkcjonalności i zasady korzystania z Banku Danych Lokalnych GUS oraz Atlasu Regionów. 21 marca omówiony został szczegółowo Portal Geostatystyczny, prezentujący dane w ujęciu przestrzennym (za pomocą kartogramów i kartodiagramów). Ostatni dzień szkoleń poświęcony został bazie STRATEG, prezentującej mierniki kluczowe dla monitorowania polityki rozwoju w regionie.