Informacja zawiera wyniki wiosennej oceny stanu upraw przeprowadzonej w I połowie maja 2020 r. Oceny dokonano w oparciu o:

  • ekspertyzy rzeczoznawców terenowych GUS, opracowane na podstawie lustracji pól, łąk i sadów w gospodarstwach indywidualnych,
  • wyniki badań stanu upraw w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Wiosenna ocena stanu upraw obejmuje również szacunek powierzchni zasiewów głównych upraw rolnych oraz
szacunek strat zimowych i wiosennych.