Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

REGON

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych.  Został utworzony na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591, z późn. zm.).


Wpisowi do rejestru REGON podlegają:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne),
  • jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

Każdemu podmiotowi nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON. Zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy o statystyce publicznej podmiot jest zobowiązany do zgłoszenia w urzędzie statystycznym województwa właściwym dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu

- wniosku o wpis do rejestru REGON – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis,

- wniosku o zmianę danych lub skreślenie – w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę lub skreślenie.

Wnioski o wpis, zmianę danych lub skreślenie podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON przyjmowane są w siedzibie Urzędu Statystycznego w Łodzi na parterze w Sali Obsługi, telefon 42 6839217.

Formularze

Składanie wniosków

Wydawanie zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym REGON

Zasady udostępniania danych z rejestru REGON

Sprawy związane z krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON, w tym udzielanie informacji podmiotom  na temat sposobu rejestracji w rejestrze REGON oraz metodologii prowadzenia rejestru,  a także obsługa informatyczna rejestru prowadzone są w siedzibie Urzędu w Łodzi oraz w Oddziałach: w Brzezinach, w Piotrkowie Trybunalskim i w Sieradzu.
 
REGON
 

 Urząd/Oddział

 Adres

 Telefon

 Urząd Statystyczny w Łodzi 

ul. Suwalska 29

93-176 Łódź

parter, Sala Obsługi

 42 68 39 102

 42 68 39 108

 42 68 39 213

 42 68 39 217

42 68 39 107

 Urząd Statystyczny w Łodzi 
 Oddział w Brzezinach

ul. Sienkiewicza 14

95-060 Brzeziny

parter, pokój nr 5

46 87 40 629

46 87 40 630

46 87 40 631

 Urząd Statystyczny w Łodzi 
 Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Wronia 65

97-300 Piotrków Trybunalski

I piętro, pokoje nr 112, 113

44 64 52 601    

44 64 52 603

44 64 52 605

 Urząd Statystyczny w Łodzi 
 Oddział w Sieradzu

Plac Wojewódzki 3

98-200 Sieradz

VIII piętro, pokój nr 808

43 88 11 002

43 88 11 003

43 88 11 038

Do góry