Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2023 r.

30.04.2024
Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące popytu na pracę w województwie łódzkim w 2023 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2024 r.

30.04.2024
Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2024 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Łodzi

30.04.2024
Statystyka Łodzi
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (marzec 2024 r.)

30.04.2024
Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w marcu 2024 r.
Czytaj dalej

Publikacja Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego 2024

29.04.2024

„Raport o sytuacji społeczno–gospodarczej województwa łódzkiego 2024”

Czytaj dalej

Badanie ankietowe GUS - Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10)

26.04.2024
Badanie ankietowe GUS - Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10)
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w marcu 2024 r.

29.03.2024
Koniunktura gospodarcza w marcu 2024 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej

Publikacja Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi za cztery kwartały 2023 r.

29.03.2024
Publikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące przemian społecznych i gospodarczych w Łodzi oraz relacje do przeciętnych wielkości wojewódzkich w okresach kwartalnych i okresach narastających. Dane dotyczą w szczególności takich zjawisk jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna, finanse przedsiębiorstw, przemysł i budownictwo, transport i handel w podziale na sekcje i działy PKD. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Łodzi w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski. Zamieszczone informacje statystyczne wzbogacone zostały częścią analityczną i wykresami.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Miast

28.03.2024
Statystyka Miast
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (4 kwartał 2023 r.)

28.03.2024
Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w 4 kwartale 2023 roku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (luty 2024 r.)

28.03.2024
Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w lutym 2024 r.
Czytaj dalej

Badanie SP-3 za 2023 r.

29.02.2024

Od dnia 1 marca 2024 roku Główny Urząd Statystyczny rozpoczyna nową edycję rocznego badania statystycznego o działalności gospodarczej przedsiębiorstw (do 9 osób pracujących) na formularzu SP-3 „Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw za rok 2023”.

Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego - czwarty kwartał 2023 r.

29.02.2024
Publikacja zawiera podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Miast

29.02.2024
Statystyka Miast
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w lutym 2024 r.

29.02.2024
Koniunktura gospodarcza w lutym 2024 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (styczeń 2024 r.)

29.02.2024
Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w styczniu 2024 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim w 2022 r.

28.02.2024
Informacja sygnalna prezentuje podstawowe dane o mikroprzedsiębiorstwach w województwie łódzkim w 2022 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie łódzkim. Stan na koniec 2023 r.

26.02.2024
Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON prowadzony przez Prezesa GUS.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w 2022 r.

15.02.2024
W 2022 r. na terenie województwa łódzkiego badana zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym liczyła 902 jednostki.
Czytaj dalej

Publikacja NSP 2021 - Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie łódzkim

31.01.2024
Niniejsza publikacja stanowi charakterystykę sytuacji demograficznej w województwie łódzkim, tj. stanu i struktury ludności według płci i wieku, stanu cywilnego oraz poziomu wykształcenia. Ponadto zamieszczono w niej wybrane informacje o obywatelstwie, identyfikacji narodowo-etnicznej i wyznaniowej mieszkańców, o osobach przebywających w obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz o osobach z niepełnosprawnościami. Zaprezentowano także dane dotyczące migracji zagranicznych i wewnętrznych mieszkańców województwa łódzkiego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w styczniu 2024 r.

31.01.2024
Koniunktura gospodarcza w styczniu 2024 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Łodzi - styczeń 2024 r.

30.01.2024
Statystyka Łodzi
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (grudzień 2023 r.)

30.01.2024
Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w grudniu 2023 r.
Czytaj dalej

Konferencja prasowa Prezesa GUS. Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2023 r. Produkt krajowy brutto w 2023 r. – szacunek wstępny

25.01.2024
Konferencja prasowa Prezesa GUS. Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2023 r. Produkt krajowy brutto w 2023 r. – szacunek wstępny
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Łodzi - grudzień 2023 r.

03.01.2024
Statystyka Łodzi
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (listopad 2023 r.)

03.01.2024
Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w listopadzie 2023 r.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2023

29.12.2023
Urząd Statystyczny w Łodzi prezentuje Państwu dwudzieste czwarte wydanie Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego. Publikacja ta ma charakter zbiorczy i zawiera informacje statystyczne o poziomie życia ludności, sytuacji gospodarczej oraz stanie środowiska naturalnego. Szczegółowe informacje dotyczące przemian społecznych i procesów zachodzących w gospodarce w województwie łódzkim zebrano w 21 działach tematycznych. Tablice statystyczne uzupełniono mapami i wykresami, które wzbogacają zawartość merytoryczną Rocznika. Podsumowanie prezentowanych danych stanowią dwie tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2010, 2015 i 2022 oraz przedstawiające ogólny obraz województwa na tle kraju w 2022 r. Zamieszczony materiał statystyczny opatrzono uwagami ogólnymi, zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Bieżąca edycja prezentuje także wybrane dane statystyczne w układzie przestrzennym wyznaczonym Delimitacją Obszarów Wiejskich do celów statystycznych, umożliwiającym porównanie wyników badań statystycznych statystyki publicznej dla obszarów wiejskich oraz miast według ich wielkości, z podkreśleniem ich różnorodności.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w grudniu 2023 r.

29.12.2023
Koniunktura gospodarcza w grudniu 2023 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (3 kwartał 2023 r.)

29.12.2023
Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w 3 kwartale 2022 roku.
Czytaj dalej

Publikacja Województwo łódzkie w liczbach 2023

20.12.2023
Folder zawiera najważniejsze dane dotyczące sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej i ochrony środowiska naturalnego województwa łódzkiego
Czytaj dalej

Publikacja Łódź w liczbach 2023

20.12.2023
Folder zawiera najważniejsze dane dotyczące sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej i ochrony środowiska naturalnego miasta Łodzi.
Czytaj dalej

Publikacja Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi za trzy kwartały 2023 r.

30.11.2023
Publikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące przemian społecznych i gospodarczych w Łodzi oraz relacje do przeciętnych wielkości wojewódzkich w okresach kwartalnych i okresach narastających. Dane dotyczą w szczególności takich zjawisk jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna, finanse przedsiębiorstw, przemysł i budownictwo, transport i handel w podziale na sekcje i działy PKD. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Łodzi w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski. Zamieszczone informacje statystyczne wzbogacone zostały częścią analityczną i wykresami.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2023 r.

30.11.2023
Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2023 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego - trzeci kwartał 2023 r.

29.11.2023
Publikacja zawiera podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (październik 2023 r.)

29.11.2023
Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w październiku 2023 r.
Czytaj dalej
Do góry