Niniejsze opracowanie prezentuje wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w zakresie zasobów mieszkaniowych oraz wyposażenia w instalacje i urządzenia techniczne mieszkań i budynków, w których zlokalizowane były mieszkania, według stanu w dniu 31 marca.