Od 5 lat Urząd Statystyczny w Łodzi wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 54 w Łodzi organizuje wiosną konkurs wiedzy regionalno-ekonomicznej z elementami statystyki "Zwiedzaj, Analizuj i Obliczaj".
Biorący udział w konkursie uczniowie klas:
  • IV-tych wykonują projekt plastyczny na wskazany temat,
  • V-tych rozwiązują różnorodne zadania (np. rebusy, krzyżówki i inne ćwiczenia związane z tematyką konkursu),
  • VI-tych biorą udział Grze Miejskiej, zorganizowanej w wybranym, ciekawym miejscu Łodzi, podczas której rozwiązują różnorodne zadania.