Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pozostali odbiorcy danych statystycznych

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

ZAPISY NA ZAJĘCIA !

Wykłady, seminaria i warsztaty przygotowano z myślą o przedstawicielach administracji publicznej, kadrze akademickiej, nauczycielach, przedsiębiorcach, przedstawicielach instytucji oraz pozostałych odbiorcach danych i partnerach statystyki publicznej.


Proponowane tematy seminariów/warsztatów:

  • Zasoby informacyjne Statystyki Publicznej. – wykład kształtuje umiejętność efektywnego korzystania z zasobów informacyjnych statystyki publicznej, przybliża strukturę resortu oraz obrazuje sposoby i możliwości pozyskiwania i udostępniania danych. Uczestnicy zostają zapoznani ze strukturą i zawartością Portalu Informacyjnego GUS http://stat.gov.pl, Urzędu Statystycznego w Łodzi http://lodz.stat.gov.pl oraz baz i banków danych, by posiąść umiejętność lokalizowania odpowiednich źródeł informacji statystycznych oraz właściwych potrzebnych baz danych.
  • Bank Danych Lokalnych (BDL) – największy w Polsce uporządkowany zbiór informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisujący województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony i podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych,
  • STRATEG – baza zawierająca kluczowe mierniki wspomagające monitorowanie rozwoju kraju i regionów,
  • Portal Geostatystyczny –  to nowoczesne rozwiązanie do prezentacji danych statystycznych w ujęciu przestrzennym; stanowi niezwykle pomocne narzędzie przy podejmowaniu strategicznych decyzji na każdym poziomie zarządzania. Pełni funkcje gromadzenia, prezentowania oraz udostępniania informacji dla szerokiego grona odbiorców, m.in. administracji publicznej, przedsiębiorców, użytkowników indywidualnych oraz instytucji naukowo–badawczych. Jest nowoczesnym rozwiązaniem wykorzystywanym do kartograficznej prezentacji danych statystycznych pozyskanych ze spisów powszechnych (Powszechnego Spisu Rolnego 2010 – PSR 2010 i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i  Mieszkań 2011 – NSP 2011) oraz z Banku Danych Lokalnych – BDL.
  • Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju – narzędzie służące do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój na poziomie kraju, regionów, województw i powiatów. Analizę informacji ułatwiają narzędzia do wizualizacji danych w formie wykresów i map, jak również obszerny zbiór metadanych. Wskaźniki zostały pogrupowane według Celów Zrównoważonego Rozwoju (w przypadku Agendy 2030) oraz według dziedzin, zawartych w ramach czterech ładów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego oraz instytucjonalno-politycznego (dotyczy modułów: krajowego, regionalnego i lokalnego).
  • Istnieje możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na szkolenie/warsztaty z zakresu statystyki publicznej, których nie wymieniono w ofercie.

ZAPISY NA ZAJĘCIA !

Do góry