Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Oferta dla szkół ponadpodstawowych

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
26.07.2017

​​Uwaga: Zajęcia dla szkół spoza Łodzi prowadzimy wyłącznie w formie zdalnej


Zajęcia dla szkół ponadpodstawowych realizowane są w formie multimedialnej prezentacji z elementami ćwiczeń, dedykowanej danej grupie wiekowej.

W roku 2022/23 proponujemy następujące bloki tematyczne:

 • Statystyka i demografia (1 godzina lekcyjna),
 • Statystyka i rynek pracy (1 godzina lekcyjna),
 • Gra edukacyjna „Statystyczna burza mózgów” (w sali komputerowej z dostępnym oprogramowaniem Acrobat Reader, 2 godziny lekcyjne).

Przewidywany czas zajęć to jedna, bądź dwie godziny lekcyjne (w zależności od wyboru tematu zajęć) dla jednej klasy lub grupy młodzieży. Jednorazowo przeprowadzamy maksymalnie 4 godziny lekcyjne, ze względu jednak na koszty dojazdów nie przewidujemy zapisów na mniej niż 3 godziny.

Zajęcia nie powinny być rozdzielone pustymi godzinami lekcyjnymi.

Przed planowanymi zajęciami w Państwa placówce prosimy o przygotowanie komputera/laptopa oraz rzutnika multimedialnego.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że pracownik Urzędu, prowadzący zajęcia na terenie szkoły, nie posiada uprawnień do pozostawania z młodzieżą bez nadzoru nauczyciela.

Zapraszamy do dokonywania zapisów poprzez formularz internetowy.

Szczegółowych informacji nt. zajęć udzielają także pracownicy Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Łodzi pod numerami tel.: 42 683 91 86; 42 683 90 17.

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych zajęcia realizowane są w formie:

 • prezentacji podstawowych zagadnień dotyczących systemu statystyki publicznej oraz WYBRANEGO Z PONIŻSZYCH tematu prelekcji prezentującego dane statystyczne na wykresach i kartogramach (jedna godzina lekcyjna),
 • warsztatów/pracy w grupach z elementami ćwiczeń (jedna godzina lekcyjna), polegających na wyszukiwaniu i analizie wybranych danych statystycznych. Istnieje możliwość przeprowadzenia ćwiczeń na komputerach w zakresie wyszukiwania danych, tworzenia wykresów i zestawień z wykorzystaniem Banku Danych Lokalnych GUS oraz poznawania narzędzi do pozyskiwania danych statystycznych z dostępnych baz i banków danych. Warsztaty nie wymagają wykorzystania sali komputerowej, jednak usytuowanie ich w sali z dostępem uczniów do komputerów znacznie urozmaici zajęcia.
 • 2-godzinnego bloku lekcyjnego (prezentacja podstawowych zagadnień dotyczących systemu statystyki publicznej oraz wybranych danych statystycznych na wykresach i kartogramach + warsztaty/praca w grupach z elementami ćwiczeń).

PRELEKCJE (tematy do wyboru) w ramach zajęć jednogodzinnych lub bloku 2-godzinnego:

 • Demografia - liczy się każdy,
 • Rynek pracy w województwie łódzkim,
 • Przedsiębiorczość w statystyce publicznej - własna firma.

WARSZTATY (do wyboru):

 • Bank Danych Lokalnych – ćwiczenia na komputerach w zakresie wyszukiwania danych, tworzenia wykresów i zestawień (sala komputerowa z możliwością korzystania z Internetu),
 • Warsztaty związane z pracą z danymi statystycznymi, wykresami, tabelami (nie wymagają sali komputerowej).
 • Interaktywne zajęcia „STATYSTYCZNA BURZA MÓZGÓW” (wymagana jest sala komputerowa, oprogramowanie Adobe Reader oraz możliwość podłączenia na komputerach uczniów Pendrive z materiałami) - materiał dostosowany do grupy wiekowej,
Informacje organizacyjne:

 • Tematyka zajęć może być modyfikowana w zależności od potrzeb i oczekiwań zgłaszających się szkół.
 • Przewidywany czas zajęć to jedna godzina lekcyjna dla jednej klasy lub grupy młodzieży, bądź dwugodzinny blok lekcyjny (prezentacja wybranego tematu + warsztaty).
 • Jednorazowo przeprowadzamy maksymalnie 4 godziny lekcyjne, ze względu jednak na koszty dojazdów nie przewidujemy zapisów na mniej niż 3 godziny.
 • Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że pracownik urzędu prowadzący zajęcia na terenie placówki nie posiada uprawnień do pozostawania z młodzieżą bez nadzoru nauczyciela.

Przed planowanymi zajęciami w Państwa placówce prosimy o przygotowanie komputera/laptopa oraz rzutnika multimedialnego.

ZGŁOSZENIA PROSZĘ KIEROWAĆ do pracowników Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Łodzi:

tel.: 42 683 92 11,  42 683 90 17.

 

Do góry