Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Gospodarka mieszkaniowa w województwie łódzkim w latach 2010-2012

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 17.01.2014
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Urząd Statystyczny w Łodzi przekazuje Państwu publikację „Gospodarka mieszkaniowa w województwie łódzkim w latach 2010-2012”, w której przedstawiono skalę, tendencje oraz dynamikę zmian ilościowych i jakościowych w zakresie gospodarki mieszkaniowej w okresie trzech lat.
Opracowanie zawiera wyniki badań oraz tablice statystyczne, poprzedzone uwagami metodycznymi definiującymi podstawowe pojęcia oraz opisującymi źródła i zakres danych.
Zamieszczone w publikacji dane obrazują ogólny stan zasobów mieszkaniowych, gospodarowanie tymi zasobami, w tym ich remonty i modernizację, koszty utrzymania zasobów lokalowych, dodatki mieszkaniowe oraz zaległości w opłatach za mieszkania i działania eksmisyjne, efekty budownictwa mieszkaniowego oraz pozwolenia wydane na budowę nowych budynków mieszkalnych i mieszkań. Dane przedstawione w publikacji przygotowano w oparciu o wyniki badań z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi i efekty budownictwa mieszkaniowego.
W ujęciu przestrzennym charakterystykę gospodarki mieszkaniowej w województwie łódzkim przedstawiono głównie w przekroju podregionów i powiatów, a wybrane dane także według gmin, w podziale na miasto i wieś oraz na tle kraju i innych województw.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy
Do góry