Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie łódzkim w latach 2014-2017

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 28.12.2018
Częstotliwość wydania: Co 4 lata

Publikacja niniejsza jest kolejną edycją zbiorczego opracowania Urzędu Statystycznego w Łodzi z zakresu ochrony środowiska. Zawiera ona obszerny zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego w województwie łódzkim oraz czynniki na nie oddziaływujące na przestrzeni ostatnich lat. Układ treści oraz sposób prezentowania danych, zostały podporządkowane dążeniu do możliwie najbardziej pełnego przedstawienia złożonego i wielostronnego oddziaływania człowieka na środowisko.
Scharakteryzowano skalę, tendencję oraz dynamikę ilościowych i jakościowych zmian ekologicznych na obszarze województwa łódzkiego.
Dane zgrupowano w sześciu działach obejmujących:

  • komponenty środowiska – m. in. powierzchnię ziemi, gleby i kopaliny, wodę, powietrze, florę i faunę, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska leśnego i ochrony przyrody;
  • czynniki zagrożeń – m. in. odpady przemysłowe i komunalne;
  • działalność na rzecz ochrony i kontroli stanu środowiska;
  • ekonomiczne aspekty ochrony środowiska.

Każdy dział poprzedzony został uwagami metodycznymi zawierającymi omówienie zakresu, źródeł i zasad grupowania danych, metod badań i ich organizacji, a także ważniejsze pojęcia oraz interpretacje wskaźników statystycznych.

Do góry