Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie łódzkim w latach 2011-2013

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 24.12.2014
Częstotliwość wydania: Co 4 lata

Publikacja jest kolejnym, zbiorczym opracowaniem Urzędu Statystycznego w Łodzi
o tematyce ekologicznej, zawierającym szereg danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego w województwie łódzkim w 2013 r. na tle lat poprzednich.

            Układ treści oraz sposób prezentowania danych zostały podporządkowane dążeniu do pełnego przedstawienia złożonego i wielostronnego oddziaływania człowieka na środowisko. Scharakteryzowano skalę, tendencję oraz dynamikę ilościowych i jakościowych zmian ekologicznych na obszarze województwa łódzkiego.

            Uwagi metodyczne – ogólne i odnoszące się do poszczególnych działów – zawierają omówienie zakresu, źródeł i zasad grupowania danych, metod badań i ich organizacji, a także ważniejsze pojęcia, definicje i interpretacje wielkości oraz wskaźników statystycznych.

            Dane zgrupowano w sześciu działach obejmujących:

  • komponenty środowiska – m. in. powierzchnię ziemi, gleby i kopaliny, wodę, powietrze, florę i faunę, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska leśnego i ochrony przyrody;
  • wyniki pomiarów i kontroli stanu środowiska;
  • czynniki zagrożeń – m. in. odpady przemysłowe i komunalne;
  • działalność na rzecz ochrony środowiska;
  • ekonomiczne aspekty ochrony środowiska.
Do góry