Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wniosek o nadanie symbolu klasyfikacyjnego

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Proszę uzupełnić formularz

I. Dane podmiotu zwracającego się o wydawanie informacji w zakresie podstawowych standardów klasyfikacyjnych

Nazwa Podmiotu*

Adres*

Należy podać: nazwę ulicy, numer domu, numer lokalu, nazwę miejscowości, kod pocztowy.

E-mail*

Nr telefonu osoby do kontaktu*

NIP jednostki*

W przypadku, gdy nie jest prowadzona działalność gospodarcza należy wpisać
000-000-00-00

REGON jednostki*

W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada
numeru REGON należy wpisać
000000000

II. Precyzyjne sformułowanie zapytania i dokładny opis przedmiotu klasyfikacji

Formularz elektroniczny, udostępniony na stronie OKN, należy wypełnić wskazując jedną klasyfikację oraz opisując tylko jedną działalność/usługę/wyrób/środek trwały/obiekt budowlany. Wnioski przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez formularz elektroniczny lub w formie tradycyjnej, dotyczące interpretacji większej ilości zapytań, składać należy na oddzielnych formularzach.

Polska
Klasyfikacja
Działalności

W przypadku zapytania o nadanie symbolu według klasyfikacji PKD należy zamieścić dokładny opis jednej prowadzonej działalności.
lub

Polska
Klasyfikacja
Wyrobów i Usług

PKWiU 2015

W przypadku zapytania o nadanie symbolu według klasyfikacji PKWiU należy dokładnie opisać:
1. jedną usługę będącą przedmiotem klasyfikacji, tzn. na czym polega i co obejmuje, na czyje zlecenie i na podstawie jakiej umowy jest świadczona, a także kto jest właścicielem wkładu (surowca)
lub
2. jeden wyrób będący przedmiotem klasyfikacji, tzn. co to jest za wyrób, do czego służy, jaką ma budowę lub skład (pełny składy procentowy - do 100% produktu, tj. określenie udziału procentowego każdego składnika, łącznie ze sprecyzowaniem jaką pełni on rolę w wyrobie), w jakiej występuje postaci i ewentualnie podać numer wydanego WIT dla danego wyrobu lub stosowany kod CN.
lub

Klasyfikacja
Środków
Trwałych

W przypadku zapytania o nadanie symbolu według klasyfikacji KŚT należy dokładnie opisać rodzaj, budowę i przeznaczenie jednego środka trwałego będącego przedmiotem klasyfikacji.
lub

Polska
Klasyfikacja
Obiektów
Budowlanych

W przypadku zapytania o nadanie symbolu według klasyfikacji PKOB należy zamieścić dokładny opis:
1. jednego obiektu inżynierii lądowej lub wodnej, tzn. o jaki obiekt chodzi lub
2. jednego budynku, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni użytkowej, tzn. jaki jest udział procentowy poszczególnych części w zależności od przeznaczenia

Osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu.

Informacja na temat osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu

Za osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu rozumie się np.:

  • wspólnika sp. cywilnej i sp. jawnej,
  • partnera sp. partnerskiej,
  • członka zarządu,
  • prokurenta,
  • osobę fizyczną rozpoczynającą/prowadzącą działalność gospodarczą.

Imię*

Nazwisko*

Telefon*

Podstawa prawna

– ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (t.j. Dz. U. 2023 poz. 773)


* - pola wymagane
Do góry