Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wniosek o nadanie symbolu klasyfikacyjnego

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Proszę uzupełnić formularz

I. Dane podmiotu zwracającego się o wydawanie informacji w zakresie podstawowych standardów klasyfikacyjnych

Nazwa Podmiotu*

Adres*

Należy podać: nazwę ulicy, numer domu, numer lokalu, nazwę miejscowości, kod pocztowy.

E-mail*

Nr telefonu osoby do kontaktu*

NIP jednostki*

W przypadku, gdy nie jest prowadzona działalność gospodarcza należy wpisać
000-000-00-00

REGON jednostki*

W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada
numeru REGON należy wpisać
000000000

II. Precyzyjne sformułowanie zapytania i dokładny opis przedmiotu klasyfikacji

Polska
Klasyfikacja
Działalności

W przypadku zapytania o nadanie symbolu według klasyfikacji PKD należy zamieścić dokładny opis prowadzonej działalności
Ponadto należy wskazać cel złożenia wniosku np. rozpoczęcie działalności gospodarczej, rozszerzenie, zmiana profilu działalności gospodarczej, inny cel (jaki?).

Polska
Klasyfikacja
Wyrobów i Usług

PKWiU 2015

W przypadku zapytania o nadanie symbolu według klasyfikacji PKWiU należy dokładnie opisać:
1. usługi będące przedmiotem klasyfikacji, tzn. na czym polegają i co obejmują, na czyje zlecenie i na podstawie jakiej umowy są świadczone, a także kto jest właścicielem wkładu (surowca)
lub
2. wyroby będące przedmiotem klasyfikacji, tzn. co to są za wyroby, do czego służą, jaką mają budowę lub skład (pełne składy procentowe - do 100% produktów, tj. określenie udziału procentowego każdego składnika, łącznie ze sprecyzowaniem jaką pełni on rolę w wyrobie), w jakiej występują postaci i ewentualnie podać numer wydanego WIT dla danego wyrobu lub stosowany kod CN.

Klasyfikacja
Środków
Trwałych

W przypadku zapytania o nadanie symbolu według klasyfikacji KŚT należy dokładnie opisać rodzaj, budowę i przeznaczenie środka trwałego będącego przedmiotem klasyfikacji.

Polska
Klasyfikacja
Obiektów
Budowlanych

W przypadku zapytania o nadanie symbolu według klasyfikacji PKOB należy zamieścić dokładny opis:
1. obiektu inżynierii lądowej lub wodnej, tzn. o jaki obiekt chodzi lub
2. budynku, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni użytkowej, tzn. jaki jest udział procentowy poszczególnych części w zależności od przeznaczenia

Osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu.

Informacja na temat osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu

Za osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu rozumie się np.:

  • wspólnika sp. cywilnej i sp. jawnej,
  • partnera sp. partnerskiej,
  • członka zarządu,
  • prokurenta,
  • osobę fizyczną rozpoczynającą/prowadzącą działalność gospodarczą.

Imię*

Nazwisko*

Telefon*

Podstawa prawna

– ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (t.j. Dz. U. 2023 poz. 773)


* - pola wymagane
Do góry