Informacja zawiera wyniki trzeciego w 2015 r. tzw. wynikowego szacunku plonów i zbiorów upraw rolnych, opracowane na podstawie wyników badań reprezentacyjnych plonów i zbiorów upraw rolnych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych, szacunków i ekspertyz rzeczoznawców terenowych i wojewódzkich oraz na podstawie sprawozdawczości z gospodarstw rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Powierzchnię upraw przyjęto według wyników czerwcowego badania rolniczego.