Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące popytu na pracę w województwie łódzkim w 2017 r.