Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w 2014 r.