9 stycznia 2019 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbyły się Zawody Okręgowe Olimpiady Statystycznej 2018/2019 zorganizowanej przez Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Etap okręgowy Olimpiady rozpoczęto jednocześnie w 16 okręgach w całej Polsce, w Łodzi do zmagań przystąpiło 57 uczniów z 21 szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego, zakwalifikowanych do udziału w zawodach okręgowych na podstawie testu przeprowadzonego podczas zawodów szkolnych 4 grudnia 2018 r.

Najlepsi w województwie łódzkim w III edycji Olimpiady Statystycznej okazali się:

I miejsce – Kaja  Gruntkowska – uczennica Zespołu Szkół Politechniki Łódzkiej w Łodzi,

II miejsce – Jakub Chmielarz – uczeń Zespołu Szkół Politechniki Łódzkiej w Łodzi,

III miejsce – Adam Gorgoń – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie.

Wszystkim laureatom gratulujemy uzyskanych wyników.

Olimpiada statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie internetowej olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl.

Zawody centralne Olimpiady Statystycznej odbędą się 27 lutego 2019 r. w Urzędzie Statystycznym w Łodzi (etap I dla uczestników z województwa łódzkiego) oraz 13 marca 2019 r. w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie (etap II - ogólnopolski).