17 września 2019 r. p. Katarzyna Szkopiecka – p.o. Kierownika Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych wraz z pracownikami: Anetą Matysiak i Anną Jaeschke, uczestniczyła w  XII Europejskim Forum Gospodarczym – Łódź 2019. Forum to doroczne wydarzenie, które w formie sesji plenarnych, warsztatów i dyskusji panelowych, w celu wymiany wiedzy i doświadczeń,  gromadzi przedstawicieli środowisk reprezentujących różnorodne aspekty biznesu.

Wiodącymi tematami tegorocznej edycji były: logistyka, transport oraz nowoczesne technologie. Szczególnym interesujące dla pracowników Łódzkiego OBR były zagadnienia związane z wykorzystaniem funduszy europejskich dla wspierania innowacyjności, procesy inwestycyjne na terenie województwa łódzkiego, kształtowanie polityki rozwoju w warunkach depopulacji oraz problematyka  gospodarki cyrkularnej. Gospodarka o obiegu zamkniętym stanowi wyzwanie związane z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych i koniecznością wprowadzania rozwiązań minimalizujących zużycie surowców, emisję CO2, utratę energii oraz ilość wytwarzanych odpadów.

Obecność przedstawicieli Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych na sesji podejmującej temat gospodarki cyrkularnej podyktowana była również współpracą z Urzędem Marszałkowskim i udziałem w projekcie SCREEN – Europejskie regiony na rzecz gospodarki cyrkularnej.