10 marca 2016 r., na zaproszenie Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi oraz Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Katarzyna Szkopiecka z Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Łodzi uczestniczyła w uroczystości wręczenia statuetek „Łódzkich Łabędzi”, w ramach konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację”. Konkurs daje możliwość wyróżnienia firm nawiązujących aktywną współpracę z łódzkimi szkołami oraz wymianę dobrych praktyk.

Poza wyróżnionymi w konkursie, w uroczystości wzięli udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Łodzi, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, władze uczelni wyższych i wielu firm wspierających edukację w województwie i kraju.