Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Szkolenie dla koordynatorów kształcenia i wychowania z wojewódzkich komend OHP oraz z centrów kształcenia i wychowania OHP

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
03.07.2018

W dniu 27.06.2018 r. na prośbę Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy pracownicy Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Łodzi przeprowadzili szkolenie dla koordynatorów kształcenia i wychowania z wojewódzkich komend OHP oraz z centrów kształcenia i wychowania OHP. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie i było podzielone na 3 bloki tematyczne.

Szkolenie rozpoczęło się 1,5 godzinnym wykładem, obejmującym zagadnienia z systemu statystyki publicznej, obowiązujących regulacji prawnych, źródeł, zasad i metod gromadzenia danych statystycznych, Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej, zasobów informacyjnych dostępnych na portalu Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych, a także zasad udostępniania informacji statystycznych oraz tajemnicy statystycznej.

W drugim bloku w formie warsztatów, przez 1,5 godziny uczestnicy szkolenia poznawali od podstaw funkcjonalności i zasady korzystania z Banku Danych Lokalnych. Przygotowane ćwiczenia pozwoliły uczestnikom nabyć umiejętności samodzielnego wyszukiwania i generowania zestawień danych statystycznych, na różnych poziomach szczegółowości.

Trzeci blok poświęcony był przestrzennej wizualizacji danych statystycznych. W formie warsztatów, w ciągu 2,5 godziny, uczestnicy nabyli umiejętności korzystania z Atlasu Regionów i Portalu Geostatystycznego. Wykorzystując zdobytą wiedzę generowali własne kartogramy na podstawie danych pobranych z BDL.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu miały ułatwić koordynatorom z OHP przygotowywanie analiz i tworzenia mechanizmów diagnostyczno-prognostycznych prowadzonej przez Ochotnicze Hufce Pracy działalności.

Organizatorzy z ramienia Komendy Głównej OHP wyrazili chęć dalszej współpracy zarówno na szczeblu ogólnopolskim jak i regionalnym.

Do góry