9. października i 20. listopada 2017 r. w centrum szkoleniowym Urzędu Statystycznego w Łodzi odbyły się spotkania z doradcami zawodowymi z Ośrodka Doradztwa Zawodowego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Zaproszeni nauczyciele, podczas dwóch szkoleń poznali podstawy funkcjonowania statystyki publicznej, przydatność Portalu Informacyjnego GUS, a przede wszystkim zdobywali umiejętność wyszukiwania danych statystycznych. Drugie spotkanie miało charakter warsztatowy, uczestnicy poznali funkcjonalność Banku Danych Lokalnych i ćwiczyli wyszukiwanie danych statystycznych oraz generowanie tablic.