Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Seminarium STRATEG w Urzędzie Statystycznym w Łodzi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.12.2014

W listopadzie oraz grudniu 2014 r. pracownicy Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadzili trzy seminaria pt. „Rola statystyki publicznej w procesie programowania i monitorowania polityki spójności – zasoby informacyjne systemu STRATEG, jego funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania”. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele: Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Urzędu Miasta Łodzi, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego oraz  Narodowego Banku Polskiego. Spotkania zostały zorganizowane w nowej sali szkoleniowej w siedzibie Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Głównym celem warsztatów było dostarczenie wiedzy na temat zawartych w bazie STRATEG mierników kluczowych dla monitorowania rozwoju. Zaprezentowane zostały funkcjonalności systemu w postaci narzędzi służących do wizualizacji danych w formie map i wykresów, jak również zbiór metadanych opisujących wskaźniki zawarte w dokumentach strategicznych. Wykorzystanie systemu przez jednostki samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej umożliwi usprawnienie procesu monitorowania realizacji strategii rozwojowych i polityk publicznych, a także ocenę skuteczności i efektywności wprowadzonych instrumentów. Zintegrowana baza ułatwi jednocześnie programowanie i monitorowanie nowej perspektywy polityki spójności na lata 2014-2020. Portal STRATEG pozwala na stworzenie gotowych wsadów do przygotowywanych publikacji i sprawozdań służących analizowaniu trendów i procesów rozwojowych w ich wymiarze terytorialnym.

Dyskusja towarzysząca ćwiczeniom praktycznym pokazała jak obszerną wiedzę dostarcza system, a jednocześnie w jaki sposób może on usprawnić proces analiz prowadzonych w jednostkach zaangażowanych w obserwację rozwoju województwa łódzkiego. Bogate repozytorium wiedzy o wskaźnikach to dla wszystkich źródło przydatnych informacji.

Zaangażowanie w prace związane z uzupełnianiem danych zapoczątkowało sieć ścisłej współpracy w regionie.

Do góry