W dniach 23, 25 i 27 listopada br., w ramach obchodów GIS Day 2015, w nowym Centrum Szkoleniowym Urzędu Statystycznego w Łodzi pracownicy Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadzili trzy seminaria pt.: „Portal Geostatystyczny – platforma nowych możliwości”.
W spotkaniach uczestniczyło 60 osób - przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, uczelni wyższych oraz innych instytucji zainteresowanych przestrzenną analiza danych, m.in.: pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Urzędu Miasta Łodzi, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Fundacji Normalne Miasto – Fenomen.
Seminaria podzielono na dwie w części; pierwsza poświęcona była  funkcjonalnościom nowoczesnej i interaktywnej platformy do prezentacji danych statystycznych w ujęciu przestrzennym, drugą zaś stanowiły warsztaty, podczas których uczestnicy mieli możliwość wykonania - samodzielnie lub wspólnie z prowadzącymi - ćwiczeń praktycznych.
Zainteresowanie tematyką i dyskusja towarzysząca zajęciom dowodzą, jak duże jest zapotrzebowanie na narzędzia do prowadzenia zaawansowanych analiz przestrzennych.