W marcu 2014 roku Urząd Statystyczny w Łodzi  przystąpił do kolejnego  interdyscyplinarnego projektu realizowanego przez Publiczne Gimnazjum nr 32 w Łodzi. Współpraca w ramach przedsięwzięcia pt. "Jacy jesteśmy? - nasza szkoła w liczbach" będzie trwała do czerwca 2014 r. i zakłada  połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, statystyki oraz języka angielskiego.
Łącznie z projektem, w związku z obchodami 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych przeprowadzi dla uczniów klas trzecich serię prelekcji związanych z członkowstwem Polski w Unii Europejskiej.

Dnia 11 czerwca 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Statystycznego w Łodzi, w ramach uroczystości podsumowującej akcję „Edukacja Statystyczna” prowadzoną przez pracowników Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych w roku szkolnym 2013/14, odbyło się zakończenie interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego realizowanego wspólnie przez Urząd Statystyczny w Łodzi oraz Publiczne Gimnazjum nr 32 w Łodzi: „Jacy jesteśmy? – Nasza szkoła w liczbach”.
Grupa gimnazjalistów biorących udział w projekcie zaprezentowała wyniki przeprowadzonego w szkole badania statystycznego. Poruszono zagadnienia dotyczące ogólnych informacji o szkole, o uczniach szkoły i ich rodzinach, ich udziale w życiu szkoły, zainteresowaniach, kulturze i sposobie odżywiania się uczniów. Wystąpienie wzbogaciła prezentacja multimedialna.
Część poświęconą projektowi zakończyło uroczyste wręczenie dyplomów gimnazjalistom oraz nauczycielom prowadzącym projekt.