Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Konferencja podsumowująca projekt "Zawodowo Plus"

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
27.05.2013

Dnia 24 maja 2013 r. panie: Katarzyna Szkopiecka oraz Katarzyna Klimczak z Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Łodzi uczestniczyły w konferencji podsumowującej projekt „Zawodowo PLUS – wzmocnienie kształcenia zawodowego szansą na samodzielność niepełnosprawnych w dorosłym życiu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Projekt realizowany jest od 1.08.2011 do 1.07.2013 r. przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Miastem Łódź będącym organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi. Zakładał zwiększenie szans absolwentów wymienionych szkół na rynku pracy, poprzez realizację zajęć dodatkowych i współpracę z potencjalnymi pracodawcami oraz wdrożenie programów rozwojowych w celu podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. Jednym z założeń realizowanych w ramach projektu jest „Współpraca z Urzędem Statystycznym w Łodzi kształcąca umiejętności posługiwania się danymi statystycznymi”.
W trakcie konferencji Katarzyna Klimczak z Urzędu Statystycznego w Łodzi wygłosiła krótką prelekcję na temat „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Konferencja zorganizowana została przez Lidera Projektu – Towarzystwo Inicjatyw Europejskich wspólnie z Zespołem Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi; poza organizatorami udział w niej wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do góry