W dniu 20 października 2012 r. Barbara Spodzieja – przedstawicielka Urzędu Statystycznego w Łodzi do spraw edukacji statystycznej, uczestniczyła w uroczystości jubileuszowej 50-lecia XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Urząd patronuje jednej z klas szkoły. W uroczystości obok nauczycieli, uczniów i absolwentów udział wzięli przedstawiciele władz województwa łódzkiego, łódzkiego kuratorium, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz inni zaproszeni goście. Złotych godów gratulowali szkole Prezydent Miasta Łodzi, Rektor Politechniki Łódzkiej, posłowie Iwona Śledzińska-Katarasińska i Jan Tomaszewski, dyrektorzy łódzkich liceów ogólnokształcących oraz przyjaciele szkoły.